kokillgjutning

Kokillgjutning innebär att de båda verktygshalvorna (gjutformen) värms upp och sätts ihop. Därefter tillsätts smältan manuellt genom att den hälls i en öppning i övre delen av verktyget.

Fördelar pressgjutning;

©2024Bemic Diecasting AB