Både små och stora serier

Att det i produktionslokalen finns möjlighet att både press- och kokillgjuta, ökar markant valmöjligheterna för kunderna. Enkla billigare gjutverktyg kan användas om antalet detaljer som kunden behöver är lågt, då dessa kan gjutas i kokilldelen. Samtidigt kan kunder som behöver detaljer tillverkade i stora serier få detta behov tillgodosett genom pressgjutningsdelen. Ofta körs relativt korta serier kombinerat med snabba verktygsbyten. Uppstår problem för en kund, t ex att man glömt beställa, finns alltid goda möjligheter att lösa detta.

Finns ett mycket kompetent nätverk

Bemic:s långa historia gör att det finns ett väl fungerande nätverk runt företaget. Om vi ombesörjer framtagningen av produktionsverktyget, ser vi till att ritningen är optimalt anpassad efter ert behov. Därefter anlitar vi någon av de duktiga verktygsmakare, som vi i de flesta fall arbetat tillsammans med i 15-25 år. Vid behov finns även kontakter med utländska verktygsmakare.

©2024Bemic Diecasting AB